căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông tư 179/2012/TT - BTC

Thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành 24/10/2012 và có hiệu lực 10/12/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại việt nam theo quy định của pháp luật, không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng.

 

Download tại đây