căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 hướng dẫn việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế.

Ngày 27/8 vừa qua BHXH Việt Nam đã có Công văn 3334/BHXH - BT năm 2013 hướng dẫn việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế.

Theo đó, các đối tượng hoàn trả được quy định cụ thể trong Công văn, bao gồm:

- Đối tượng tự nguyện tham gia hoặc được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó tham gia theo nhóm đối tượng khác hoặc bị chết trước khi thẻ có giá trị sử dụng.
- Đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT với mức cao hơn mức cũ theo các quy định tại các văn bản có hiệu lực trở về trước (vd: quyết định 797/QĐ-TTg)
- Đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT ở mức thấp sau đó chuyển sang đối tượng có mức hỗ trợ cao.

Mức hoàn trả tiền đóng BHYT đối với từng nhóm đối tượng nói trên cũng được hướng dẫn tại công văn này.

Download tại đây