căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

VIB Bank tuyển 2 học viên tín dụng

Ngân hàng quốc tế (VIB) tuyển dụng

Vị trí: 2 học viên tín dụng

Thời gian: 6 tháng

Yêu cầu: sinh viên năm 3, 4

Quyền lợi: được tuyển chính thức nếu 6 tháng học việc đạt yêu cầu.

Liên hệ nộp hồ sơ:

Email: nguyenthibichvan@vanlanguni.edu.vn (Cô Vân)