căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỪ ACCA

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỪ ACCA

 

Văn phòng Khoa thân gửi đến các em các thông tin tuyển dụng từ ACCA như sau: Các em đăng nhập và ứng tuyển vào các vị trí mình quan tâm.

 

 

  1. Strategy and Development Associate - Masan Group: https://bit.ly/332GJGf
  2. Accountant – Nexia STT: https://bit.ly/306gTzi
  3. VACO Internship Program 2020-2021: https://bit.ly/308B67N
  4. Operation Management Trainees Program 2020 – Olam: https://bit.ly/32Zp2Yi
  5. Business Development cum Admin Intern – Mazars: https://bit.ly/334ll3C
  6. Audit Internship Recruitment Program – UHY: https://bit.ly/3jPvaZ1
  7. Audit Trainees – Russell Bedford: https://bit.ly/2X8005k
  8. Audit Staff – Russell Bedford: https://bit.ly/333BLZP
  9. Audit Intern – Crowe: https://bit.ly/2P6YfBb
  10. The Strivers 2020 – Functional Trainee Program – Prudential: https://bit.ly/310hQsp 

Thân mến,

Download tại đây