căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

DongA Bank cần tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

 

Ngân hàng Đông Á cần tuyển dụng một số vị trí sau:

STT

Chức danh

Yêu cầu

Ghi chú

01

Nhân viên quản lý tín dụng

-    Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính- Kế toán.

-    Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, TCNH, Kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành khác có liên quan.

Nhiều, chỉ tiêu, làm việc tại ĐVKD trên toàn quốc.

02

Nhân viên kiểm ngân

-  Trình độ: Trung cấp trở lên

-  Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, TCNH, Kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành khác có liên quan.

Nhiều, chỉ tiêu, làm việc tại ĐVKD trên toàn quốc.

03

Nhân viên Kế toán thẻ

-    Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính- Kế toán.

-    Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên người có thời gian làm việc tại DongA Bank về nghiệp vụ kế toán.

Ít chỉ tiêu, làm việc tại Hội sở.

04

Nhân viên Swift

Tốt nghiệp: Cao đẳng chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, ngân hàng, tài chính.

Ít chỉ tiêu, làm việc tại Hội sở.

05

Nhân viên xử lý thanh toán

Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, ngân hàng, tài chính, tiền tệ.

Ít chỉ tiêu, làm việc tại Hội sở.

06

Giao dịch viên

-  Trình độ: Cao đẳng trở lên

-  Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, TCNH, Kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành khác có liên quan.

Nhiều, chỉ tiêu, làm việc tại ĐVKD trên toàn quốc.

07

Nhân viên khách hàng cá nhân - CN

-  Trình độ: Đại học trở lên

-  Chuyên ngành: Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính - Kế toán, Ngoại thương, QTKD, Luạt, Marketing và các chuyên ngành khác có liên quan.

Nhiều, chỉ tiêu, làm việc tại ĐVKD trên toàn quốc.

Mẫu thông tin ứng viên Download tại đây

Mọi thắc mắc xin liên hệ Cô Pham Thị Nga - Khoa TCNH.