căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công ty CP phát triển giải pháp trực tuyến Moore

Job description – Sales admin

-          Processing paper works such as: Sales contract, appendix, inspection note, ..

-          Providing data and reports to help the sales team

-          Reporting monthly sales results to the sales team

-          Supporting the sales force with general operations to help reach the team’s objectives.

-          Taking phone calls from customers.

-          Liaising with client to get money as schedule

-          Liaising with client to collect documents from client

 

Bảng mô tả công việc – Vị trí Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

-          Thực hiện các công việc giấy tờ như làm hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu, …

-          Cung cấp dữ liệu và các báo cáo cho bộ phận kinh doanh

-          Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho bộ phận kinh doanh

-          Hỗ trợ các hoạt động chung để đạt được mục tiêu bộ phận.

-          Nhận thông tin từ khách hàng qua điện thoại

-          Liên lạc với khách hàng để thu hồi nợ theo đúng lịch trình

-          Liên lạc với khách hàng để thu hồi hợp đồng, phụ lục, biên bản nghiệm thu, ...

 

Requirements:

-          High sense of responsibility, honesty, careful, self-disciplined, high organisational skills and ability to manage a number of projects at the same time.

-          Strong communication skills.

-          Proficient use of Word and Excel

-          Good administrative skills

-          Be teamwork

-          The ability to work accurately, with attention to detail

-          Able to read and understand English

 

Yêu cầu:

-          Ý thức trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, kỷ luật, tổ chức tốt và có thể quản lý số liệu của nhiều dự án vào cùng một thời điểm.

-          Khả năng giao tiếp tốt

-          Khả năng sử dụng Word, Excel tốt

-          Kỹ năng hành chính tốt

-          Có khả năng làm việc nhóm

-          Có khả năng làm việc chính xác với sự quan tâm đến chi tiết

-          Có khả năng đọc, hiểu tiếng Anh

 

Cách thưc nộp hồ sơ:

 -       Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ (CV, đơn xin việc,…) qua email nhà tuyển dụng: tramdtb@moore.vn (Đặng Thị Bích Trâm)

 

 Nguồn CSV