căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công ty CP May Sài Gòn 3 tuyển NV Kế toán công nợ phải trả

CÔNG TY CP MAY SÀI GÒN 3

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên kế toán Công nợ phải trả

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Tóm tắt chức năng công việc: Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến công nợ phải trả nhà cung cấp nguyên phụ liệu trong và ngoài nước
  • Trách nhiệm:

-         Chịu trách nhiệm các tài khoản

+ Công nợ phải trả mua nguyên phụ liệu nội địa, nhập khẩu, gồm: 3311, 3312

+ Báo cáo nhập xuất tồn NPL: 152

+ Hàng mua đang đi đường: 151

-         Thời hạn nhập số liệu, kiểm tra và hoàn thành công việc kế toán trên phần mềm:

Công việc

Ngày thứ (tháng tiếp theo)

Công nợ phải trả (Qua nhập kho): NPL trong nước

4

Công nợ phải trả: NPL nước ngoài

4

Đánh giá CLTG cuối kỳ phải trả

6

Chốt bảng kê VAT đầu vào (NK)

5

Chốt bảng kê VAT đầu vào (Phụ liệu)

5

-         TK 151- 3311-3312:

+ Hoàn thành nhập dữ liệu nhập kho theo dõi công nợ và thanh toán theo dõi công nợ ngày 4 tháng tiếp theo

+ Kiểm tra và đối chiếu số liệu : ngày 5 tháng tiếp theo

-         Ngày in báo cáo Sổ cái chi tiết và Tổng hợp :

+ TK 151, 152, 3311, 3312: Ngày 6-7 tháng tiếp theo;

+ Bảng cân đối công nợ: Ngày 6-7 tháng tiếp theo

+ Gửi biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ nội địa hàng quý: Ngày 15 tháng tiếp theo

+ Đối chiếu công nợ hàng quí và đóng file đối chiếu công nợ quí: Ngày 30 tháng tiếp theo

+ Báo cáo chi tiết dự toán chi làm cơ sở lên cashflow: Ngày 10 tháng tiếp theo;

+  Thực hiện kiểm tra số dư công nợ phải trả (balance sheet reconciliation) hàng quý: Ngày 20 quý tiếp theo;

+ Sổ cái in theo lịch in sổ kế toán chung khi kết thúc năm tài chính.

  • Chi tiết công việc

+ Nhận và kiểm tra tính phù hợp, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn mua hàng. Đối chiếu với phiếu nhập và ghi sổ kế toán.

+ Lập bảng kê đầu vào thuế GTGT;

Kiểm tra bộ chứng từ nhập khẩu, đối chiếu với phiếu nhập và ghi sổ kế toán;

+ Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lý hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán;

+ Ghi nhận thanh toán và giải trừ (clear) công nợ nhà cung cấp;

+ Ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ khác có liên quan đến phải trả nhà cung cấp vào phần mềm kế toán;

+ Thực hiện đối chiếu và xác nhận số dư công nợ với nhà cung cấp theo chính sách Công ty;

+ Kiểm tra và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên server (server là nơi lưu trữ dữ liệu kế toán chính thức);

+ Lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán liên quan đến công việc khoa học và có hệ thống.

+ Thực hiện các công việc sự vụ do Trưởng/Phó P.Kế toán giao.                     

  • Quyền hạn:

-         Được yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp chứng từ đầy đủ, kịp thời, chính xác.

-         Đề xuất và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình

  • Quan hệ công việc:

-         Báo cáo công việc với Trưởng/Phó P.Kế toán.

-         Nhận thông tin/phản hồi/yêu cầu từ CBCNV trong phạm vi công việc liên quan.

-         Liên hệ với các phòng ban, nhà cung cấp để giải quyết các công việc phát sinh liên quan.

TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC:

-         Hiệu quả, chính xác, kịp thời, an toàn.

-         Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phù hợp với quy định của công ty và luật quản lý thuế.

-         Lưu trữ hồ sơ không thất thoát, dễ thấy, dễ lấy. Hồ sơ rõ ràng nguyên vẹn.

-        Chấp hành đúng sự phân công, chỉ đạo.

LƯƠNG: 8 - 10 triệu/tháng

YÊU CẦU NĂNG LỰC TỐI THIỂU:

Học vấn: Đại học

Kiến thức: Kiến thức chuyên môn về Kế toán Tài chính.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu.

Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Kỹ năng:

-          Kỹ năng quản lý số liệu.

-          Tin học văn phòng

-          Hiểu biết các phần mềm kế toán. 

-          Tiếng anh chuyên ngành, anh văn giao tiếp.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN GỬI VỀ EMAIL: buikimphuong@vanlanguni.edu.vn hoặc truongvanchuong@vanlanguni.edu.vn