căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

95% cử nhân ngành Kế toán tốt nghiệp từ trường ĐH Văn Lang có việc làm

 


 

Tốt nghiệp ngành Kế toán, bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực: kế toán, thuế, kiểm toán, tài chính tại các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, ở những vị trí:

 

Kế toán viên (nhân viên kế toán tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán công nợ, kế toán lương, kế toán tài sản cố định, kế toán thuế….);

 

Kiểm toán viên nội bộ; Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán viên Nhà nước;

 

Chuyên viên lập và phân tích kế hoạch tài chính; Chuyên viên thuế; Thanh tra kinh tế;

 

Giảng dạy, nghiên cứu ở các viện, cơ sở giáo dục, đào tạo.

    

     

 

 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN