căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Lịch trực CVHT tư vấn cho SV ngành TCNH

Lịch trực của CVHT tư vấn cho sinh viên ngành TCNH

Xem chi tiết

Lịch trực CVHT tư vấn cho SV ngành Kế toán

Lịch trực của CVHT để tư vấn cho sinh viên ngành kế toán

Xem chi tiết

ĐIỂM RÈN LUYỆN HK 1 2018-2019

VPK Điểm rèn luyện HK 1 năm học 2018 - 2019. Sinh viên chưa nộp phiếu điểm rèn luyện thì nộp bổ sung tại VPK cho Cô Nga.

Xem chi tiết

Lịch học trả nợ lớp học lại HK2 18-19

Chào các bạn Hiện nay vẫn còn 1 vài môn chưa đủ số lượng, VPK vẫn lên lịch học và hẹn gặp các 1 buổi đầu tiên để trao đổi về việc học trả nợ các môn còn thiếu. Đề nghị SV có gặp đầy đủ buổi đầu tiên các môn còn thiếu số lượng SV. Lưu ý: Các môn khác vẫn học bình thường theo thời khóa biểu. - Môn Kế toán tài chính 2 tuần này các bạn vẫn học 1 buổi chiều thứ 6, chờ ...

Xem chi tiết

Điểm thi KTTC2 K23KT_N3

VPK GỬI ĐIỂM THI KTTC2 NHÓM 3

Xem chi tiết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2019

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Xem chi tiết