căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Chương trình "Kỳ thi thử TOEIC 2019"

Câu lạc bộ Tài chính Kế toán - FAC phối hợp với Trung tâm anh ngữ Pasal tổ chức chương trình “Kỳ thi thử TOEIC 2019”. Chương trình tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm các nội dung của bài thi TOEIC theo chuẩn quốc tế, qua đó đánh giá được năng lực ngoại ngữ bản thân. Và điều đặc biệt là sinh viên có thể dùng Giấy chứng nhận kết quả thi để xét danh hiệu ...

Xem chi tiết

TB điều chỉnh thời gian đăng ký BHYT NH19-20

"Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký Bảo hiểm y tế năm học 2019-2020" Căn cứ thông báo từ Nhà Trường ban hành các Khoa thông tin, nhắc nhở và giám sát sinh viên thực hiện. Với nội dung trong thông báo này sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm chung với học phí trước ngày 18/10/2019. Sinh viên thực hiện đăng ký bệnh viện trên Cổng thông tin đào tạo ...

Xem chi tiết

Danh sách khen thưởng HK2 18-19_Kế toán

Danh sách khen thưởng HK2 18-19_Kế toán

Xem chi tiết

Danh sách khen thưởng HK2 18-19_TCNH

Danh sách khen thưởng HK2 18-19_TCNH

Xem chi tiết

Download các mẫu hỗ trợ học phí HK1 2019-2020

các mẫu hỗ trợ học phí HK1 2019-2020

Xem chi tiết

Điều chỉnh lịch sinh hoạt công dân K25TC

Điều chỉnh lịch sinh hoạt công dân K25TC

Xem chi tiết