căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Lịch tập trung học thực hành GDQP Đợt 1

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch học Giáo dục quốc phòng từ 03/6/2019 đến 08/6/2019 (xem file đính kèm). Trước khi bắt đầu học tập chính thức sinh viên sẽ có 1 buổi tập trung để nghe phổ biến nội dung học tập, nội quy, quy định học tập GDQP Trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự. Lưu ý: Đề nghị các bạn SV tập trung đúng giờ quy định và đem theo tiền mượn quân trang, mua ...

Xem chi tiết

DS SV K24 và Bổ sung học thực hành QDPQ

VPK gửi Danh sách SV khóa 24 và SV đăng ký bổ sung học thưc hành GDQP từ ngày 03/06/2019 đến ngày 06/06/2019

Xem chi tiết

Lịch thi Học Lại Lần 1 - HK2 2018-2019

Phòng đào tạo gửi các bạn lịch thi lần 1 lớp học lại các môn đã kết thúc. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi HK2 L2 18-19 (Các môn kết thúc sớm)

Chào các bạn Phòng Đào tạo gửi các bạn lịch thi lần 2 các môn kết thúc sớm. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi HK2 L1 năm học 2018-2019

Phòng đào tạo gửi các bạn lịch thi HK2 năm học 2018-2019. Lưu ý: Đề nghị tất cả sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi THCB Khóa 24 HK2 L1 18-19

Chào các bạn Phòng Đào tạo gửi các bạn lịch thi phòng máy môn tin học cơ bản. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa

Xem chi tiết