căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Thông báo triển khai tổ chức học kỳ hè 2018-2019

Thông báo triển khai tổ chức học kỳ hè 2018-2019

Xem chi tiết

TKB HK3 Khóa 24 năm học 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thông báo lịch học hè và lịch học trả nợ các môn năm học 2018-2019 (xem file đính kèm). Nếu có vướng mắc về lịch học ,SV liên hệ trực tiếp khu HUB (ô cửa số 5) để được hướng dẫn chi tiết. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa

Xem chi tiết

Lịch học các Học phần Chung HK3 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thông báo lịch học hè và lịch học trả nợ các môn năm học 2018-2019 (xem file đính kèm). Nếu có vướng mắc về lịch học ,SV liên hệ trực tiếp khu HUB (ô cửa số 5) để được hướng dẫn chi tiết. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch học GDTC Khóa 24 HK3 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn thông báo lịch học hè và lịch học trả nợ các môn năm học 2018-2019 (xem file đính kèm). Nếu có vướng mắc về lịch học ,SV liên hệ trực tiếp khu HUB (ô cửa số 5) để được hướng dẫn chi tiết. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

Xem chi tiết

DS Sinh viên Khóa 22 thiếu hồ sơ

Danh sách Sinh viên Khóa 22 ngành tài chính ngan hàng và kế toán thiếu hồ sơ. - Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và phản hồi cho VPK nếu có sai sót. - SV thiếu hồ sơ, vui lòng nộp bổ sung tại VPK Hạn chót: 30/6/2019

Xem chi tiết

Danh sách SV nhận Học Bổng HK1 2018-2019

VPK gửi Danh sách SV nhận Học Bổng HK1 2018-2019 của 2 ngành kế toán và tài chính ngân hàng.

Xem chi tiết