căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo

Thông báo đăng ký online Anh văn 1 khóa 25

Chào các bạn Thân gửi các bạn về thông báo đăng ký việc đăng ký anh văn 1 và kết quả kiểm tra anh văn (xem file đính kèm). Các bạn đọc kỹ thông báo về việc đăng ký Anh văn 1 và thực hiện đúng thời gian qui định. Các môn còn lại các bạn theo lớp hành chánh. Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa KTKT

Xem chi tiết

Thông báo hỗ trợ học phí Năm học 2019-2020

Chào các em, Khoa gửi các em thông tin chính thức về việc Miễn giảm học phí HK1 ( MGHP) Theo đó, đề nghị tất cả những sv thuộc diện MGHP vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện đúng. Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ VPK, lầu 2, tòa LV, gặp cô Nga để được hướng dẫn Email: phamthinga@vanlanguni.edu.vn 0902.869.555 Thân mến, Cô Nga

Xem chi tiết

TKB HK1 KHÓA 25 TCNH NK 19-20

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25

Xem chi tiết

TKB HK1 KHÓA 25 Kế toán NK 19-20

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25.

Xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành Kế toán NK 19-20

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

Xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành TCNH NK 19-20

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

Xem chi tiết