căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Download tài liệu

Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Download tại đây

Đắc nhân tâm

Không còn nữa khái niệm giới hạn Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm và cái Tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân Tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến ...

7 thói quen để thành đạt

"7 thói quen để thành đạt" là một cuốn sách nổi tiếng trên phạm vi toàn thế giới, là một cuốn sách thuộc thể loại Self-Help, với khoảng 20 triệu bản đac được bán ra dưới dạng 40 ngôn ngữ khác nhau. Con người chúng ta luôn khát khao thành công nhưng ít ai biết được côi nguồn của nó, Stephen R. Covey ...

Những thay đổi đáng lưu ý về chính sách thuế 2015

Năm 2015 là năm rất nhiều văn bản pháp luật về thuế. Nếu như trước đây, chỉ cần tham khảo một thông tư 78/2014/TT_BTC về thuế TNDN thì 2015, các bạn phải chú ý thêm 119, 26, 96...gây khó khăn cho việc tập hơp. Vì vậy, Bộ Tài Chính ban hành các Văn Bản Hợp Nhất (VBHN), nhằm hợp nhất lại các điểm thay ...

Sổ tay thuế Việt Nam 2015

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/04/2015.

Download tại đây

Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về chế độ kế toán chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2015. Để tiện cho các bạn nắm bắt các nghiệp vụ và những thay đổi của thông tư. Các bạn vui lòng tải về "Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC"

Download tại đây

Cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ký ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Chế độ kế toán mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, thay thế cho chế độ kế toán cũ theo ...

Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản EBOOK 1.5 VACPA

Trong Ebook 1.5 đã được cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành từ ngày 01/05/2014 ngày 31/10/2014 đồng thời thay thế các văn bản đã hết hiệu lực trong Ebook 1.4.

1 2 3 4 5