căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin Kế toán - Kiểm toán

tintuc141013

Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu cho hơn 10 nghìn dòng thuế từ 2008 đến nay

Việt Nam đạt 84,8% tỷ lệ thực thi các cam kết trong lộ trình tổng thể thực hiện AEC (bình quân ASEAN là 79,7%): giảm thuế nhập khẩu cho hơn 10 nghìn dòng thuế xuống mức 0-5%, chiếm khoảng 98% số dòng thuế trong biểu thuế. Việt Nam cũng gặp rất nhiều thách thức khi tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN: trình độ phát triển, năng lực cạnh tranh và cơ sở hạ tầng, nguồn ...

Xem chi tiết
tintuc101013

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư ban hành lại 8 chuẩn mực kế toán

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành 8 chuẩn mực kế toán (VAS) lần và dự kiến sẽ ban hành vào cuối năm 2013 và áp dụng từ năm 2015.

Xem chi tiết
tintuc190913

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Nhìn lại và đi tới (*)

Tái cơ cấu ngân hàng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế - một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Những kết quả bước đầu thực hiện chủ trương này và vấn đề đặt ra cho các bước tiếp theo là nội dung chính của bài viết.

Xem chi tiết
tintuc170913

Tăng trưởng tín dụng cải thiện nhanh

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, với xu hướng tăng trưởng tín dụng hiện tại, có khả năng đạt được mục tiêu 12% cho cả năm 2013.

Xem chi tiết
tintuc1009

Nghị định số 83/NĐ-CP: Những quy định mới cần quan tâm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được thông qua, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII. Để triển khai thi hành Luật, ngày 22/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Bài viết phân tích những nội ...

Xem chi tiết
tintuc060913 10

Điều hành tỷ giá nhìn tổng thể nền kinh tế

Nhiều chuyên gia cho rằng chính sách điều hành ổn định tỷ giá hiện nay làm mất dần sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với hàng nhập khẩu, bởi tỷ giá không điều chỉnh so với mức chênh lệch lạm phát trong và ngoài nước. Phóng viên đã có vài trao đổi với TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, để hiểu rõ thêm về vấn đề này.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9