căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin khoa Kế toán - Kiểm toán

logo vlu brand guideline 10

Đại học Văn Lang chuyển mình, Đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế

Đại học Văn Lang chuyển mình, Đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế

Xem chi tiết

CHUYÊN ĐỀ “KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH TRONG GIA ĐÌNH NỮ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NHẰM CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, HIỆU QUẢ VỚI DỊCH COVID-19

HỘI LHPN QUẬN BÌNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH TRONG GIA ĐÌNH NỮ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NHẰM CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, HIỆU QUẢ VỚI DỊCH COVID-19"

Xem chi tiết

Hội thảo “Vai trò của Kế toán – Kiểm toán trong bối cảnh hiện nay và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Kế toán – Kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội”

hội thảo “Vai trò của Kế toán – Kiểm toán trong bối cảnh hiện nay và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Kế toán – Kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội”

Xem chi tiết

BÍ KÍP "HÒA NHẬP MÀ KHÔNG HÒA TAN" TRONG DOANH NGHIỆP

BÍ KÍP "HÒA NHẬP MÀ KHÔNG HÒA TAN" TRONG DOANH NGHIỆP

Xem chi tiết

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “TRANH TÀI KẾ TOÁN 2022” - MÙA THỨ BA

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “TRANH TÀI KẾ TOÁN 2022” - MÙA THỨ BA

Xem chi tiết
giay chung nhan aun   qa2022 003

Chương trình đào tạo ngành kế toán của Trường DDH Văn Lang đạt chuẩn chất lượng AUN_QA

Lần đầu tiên thực hiện đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn cải tiến mới, Trường đại học Văn Lang chào đón tin vui: 4 chương trình đào tạo đã chính thức được công nhận đạt chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20