căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Văn bản pháp luật

logochuan

Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán cho năm tài chính 2014

Ngày 06/12/2012, Bộ Tài Chính ra Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

Xem chi tiết
logochuan

TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, thông tư này gồm 18 trang.

Xem chi tiết
linhkienoto

Xuất linh kiện cho SP đang BH, sử dụng Hóa đơn hay Phiếu Xuất kho? (9046/CT-TTHT-21/11/2012)

Công văn số 9046/CT-TTHT ngày 21/11/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chi phí bảo hành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem chi tiết
543190 369907883090117 1776848578 n

Công văn số 2930/TCT-TNCN - 16/8/2012 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế thuế TNCN

Không khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về truy thu, trốn thuế

Xem chi tiết
logochuan

Thông tư 138/2011/TT-BTC

Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Xem chi tiết
images

Thông tư 179/2012/TT - BTC

Thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành 24/10/2012 và có hiệu lực 10/12/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6