căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Văn bản pháp luật

logokhoa

Thông tư 78/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý Lệ phí cấp Giấy chứng ĐKHN Kiểm toán

Thông tư 78/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD DVKiT và Lệ phí cấp giấy chứng nhận ĐKHN Kiểm toán

Xem chi tiết
logokhoa

Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của BTC Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích KHTSCĐ

Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của BTC Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích KHTSCD

Xem chi tiết
dab

Vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với Ngân hàng Đông Á

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 611/CT-TTr ngày 19/12/2012 và công văn số 480/CT-TTr ngày 8/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Ngân hàng Đông Á.

Xem chi tiết
logokhoa

Tổng hợp các văn bản có hiệu lực từ tháng 06, tháng 07 năm 2013

Thông tư 35/2013/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Xem chi tiết
logokhoa

Công văn số 6421/BTC-TCT: hướng dẫn xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngày 22/5/2013 Bộ Tài chính ban hành công văn số 6421/BTC-TCT hướng dẫn xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài như sau:

Xem chi tiết
timthumb

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính

Ngày 17/05/2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6