căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu HK2 NH 2020-2021 ngành Kế toán

Thời khóa biểu HK2 NH 2020-2021 ngành Kế toán

Xem chi tiết

TKB HK1 NH 2020-2021 Khóa 26 đợt 1 và đợt 2 ngành kế toán

TKB HK1 NH 2020-2021 Khóa 26 đợt 1 và đợt 2 ngành kế toán

Xem chi tiết

Thời khóa biểu HK1 NH 2020-2021 ngành Kế toán (Chương trình đặc biệt)

Thời khóa biểu HK1 NH 2020-2021 ngành Kế toán (Chương trình đặc biệt)

Xem chi tiết

Thời khóa biểu HK1 NH 2020-2021 ngành Kế toán (Chương trình tiêu chuẩn)

Thời khóa biểu HK1 NH 2020-2021 ngành Kế toán (Chương trình tiêu chuẩn)

Xem chi tiết

TKB Học kỳ 2 NH 2019-2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô Theo sự phân công của Ban chủ nhiệm Khoa KTKT, Phòng Đào tạo xin gửi lại thời khóa biểu và danh sách sinh viên tính đến ngày 20/01/2020 của HK2 năm học 2019-2020 (vui lòng xem file đính kèm). Thời gian bắt đầu giảng dạy từ ngày 03/02/2020. - Về thời khóa biểu quý thầy,cô vui lòng kiểm tra và gửi mail phản hồi nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi. - ...

Xem chi tiết

TKB HK1 KHÓA 25 TCNH NK 19-20

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25

Xem chi tiết

TKB HK1 KHÓA 25 Kế toán NK 19-20

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25.

Xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành Kế toán NK 19-20

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

Xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành TCNH NK 19-20

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

Xem chi tiết

Lịch học Hè dự kiến Đợt 2 năm 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch học hè đợt 2 các môn chuyên ngành (xem file đính kèm). Lưu ý: Hiện vẫn còn rất nhiều môn đăng ký chưa đủ số lượng. Đề nghị SV nhanh chóng lên Phòng Đào tạo đăng ký và đóng tiền tại phòng kế toán tại CS3. Đến hết ngày 17/7/2019 Nếu vắng quá 20% số buổi qui định sẽ bị cấm thi Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

Xem chi tiết
1 2 3 4