căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Khác

Thông báo đăng ký học lại, học vượt học kỳ 1

Thời gian đăng ký học lại/học vượt: từ 11/9/2017 đến hết ngày 29/9/2017. Sinh viên đăng ký học lại/ học vượt tại Phòng Đào tạo và đóng tiền tại Phòng Kế toán cơ sở 1.

Xem chi tiết

Danh sách lớp khóa 23 ngành TCNH

Cập nhật 16 giờ 30, ngày 11/9/2017.

Xem chi tiết

Danh sách lớp khóa 23 ngành Kế toán

Cập nhật 16 giờ 30, ngày 11/9/2017.

Xem chi tiết

SV các khóa 20, 21, 22 thực học ngày 04/9/2017.

K20, K21, K22: thực học ngày 04/9/2017; K23: thực học ngày 11/9/2017.

Xem chi tiết

Danh sách thi TỐT NGHIỆP đợt 2

Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

Xem chi tiết

Tổ chức thi lại tốt nghiệp đợt 2 ngành Kế toán

Thời gian thi lúc 07h30 ngày 14/06/2017, thứ Tư.

Xem chi tiết

Tổ chức thi lại TN các môn Lý luận chính trị

Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức cho sinh viên khóa 19 trở về trước thi lại các môn Lý luận chính trị.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6