căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

Lịch học trả nợ lớp học lại HK2 18-19

Chào các bạn Hiện nay vẫn còn 1 vài môn chưa đủ số lượng, VPK vẫn lên lịch học và hẹn gặp các 1 buổi đầu tiên để trao đổi về việc học trả nợ các môn còn thiếu. Đề nghị SV có gặp đầy đủ buổi đầu tiên các môn còn thiếu số lượng SV. Lưu ý: Các môn khác vẫn học bình thường theo thời khóa biểu. - Môn Kế toán tài chính 2 tuần này các bạn vẫn học 1 buổi chiều thứ 6, chờ ...

Xem chi tiết

Thông báo mở lớp trả nợ của khóa 21

Khoa TCKT dự kiến kế hoạch mở lớp học trả nợ của khóa 21 cho Ngành TCNH và Kế toán.

Xem chi tiết

Danh sách dự thi tốt nghiêp K21 Ngành TCNH

Chào các bạn VPK gửi các bạn danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt 1 của khóa 21 ngày 16/3/2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: - Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi nếu có sai sót. Sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút Mang theo thẻ SV hoặc CMND khi đi thi. VPK TCKT

Xem chi tiết

Danh sách dự thi tốt nghiêp K21 Ngành Kế toán

Chào các bạn VPK gửi các bạn danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt 1 của khóa 21 ngày 16/3/2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: - Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi nếu có sai sót. Sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút Mang theo thẻ SV hoặc CMND khi đi thi. VPK TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi tốt nghiệp đợt 1 Khóa 21

Thi tốt nghiệp đợt 1 Khóa 21

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20