căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Khác

Danh sách thi TỐT NGHIỆP đợt 1

Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

Xem chi tiết

Thi tốt nghiệp đợt 1

Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 19 trở về trước thi lại tốt nghiệp

Xem chi tiết

Tổ chức lớp Anh văn 1 khóa 22

Thực hiện quy định về giảng dạy Tiếng Anh và chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên (công văn số 348/VL-ĐT ngày 26/8/2016),theo chỉ đạo của Hiệu trưởng,Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức học Anh văn ở học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Xem chi tiết

Lịch thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên K18A và sinh viên khóa 19 thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

Xem chi tiết

Đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2

Thời gian đăng ký học lại và vượt từ 13/02/2017 đến 04/03/2017.

Xem chi tiết

Kế hoạch thi “Các môn lý luận chính trị”

Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2016 - 2017; Phòng Đào tạo và Khoa Khoa học cơ bản tổ chức thi Tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị” cho sinh viên K18A và sinh viên khóa 19 (trừ K19A), theo lịch trình sau:

Xem chi tiết

Danh sách thi TỐT NGHIỆP đợt 4

Học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Xem chi tiết

Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 4

Thời gian thi lúc 08h00 ngày 08/01/2017 Chủ nhật.

Xem chi tiết

Thông báo SV khóa 22 được miễn Anh văn 1

Theo Quyết định số348/VL-ĐT, ngày 26/8/2016 của Trường Đại Học Văn Lang, nếu kết quả bài thi xếp lớp Anh Văn đầu vào của sinh viên khóa 22 có tổng điểm> 350 thì sinh viên có thể không cần phải học Anh Văn 1 (Anh Văn học kỳ 1), mà sinh viên có thể chuyển sang học Anh Văn 2 (Anh Văn học kỳ 2) ngay trong học kỳ 1 này. Điểm của bài thi xếp lớp Anh Văn đầu vào của những ...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6