căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch thi

Lịch thi Học kỳ 3 Lần 1 (2018-2019)

Chào các bạn Thân gửi lại các bạn lịch thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2018-2019 (xem file đính kèm) có điều chỉnh ngày thi môn Những NLCB của CNMLN2 Đề nghị SV cập nhật lại lịch thi và đi đúng ca thi Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi Học Lại Lần 1 - HK2 2018-2019

Phòng đào tạo gửi các bạn lịch thi lần 1 lớp học lại các môn đã kết thúc. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi HK2 L2 18-19 (Các môn kết thúc sớm)

Chào các bạn Phòng Đào tạo gửi các bạn lịch thi lần 2 các môn kết thúc sớm. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi HK2 L1 năm học 2018-2019

Phòng đào tạo gửi các bạn lịch thi HK2 năm học 2018-2019. Lưu ý: Đề nghị tất cả sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi THCB Khóa 24 HK2 L1 18-19

Chào các bạn Phòng Đào tạo gửi các bạn lịch thi phòng máy môn tin học cơ bản. Trân trọng. TL. Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa

Xem chi tiết

Danh sách dự thi tốt nghiêp K21 Ngành TCNH

Chào các bạn VPK gửi các bạn danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt 1 của khóa 21 ngày 16/3/2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: - Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi nếu có sai sót. Sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút Mang theo thẻ SV hoặc CMND khi đi thi. VPK TCKT

Xem chi tiết

Danh sách dự thi tốt nghiêp K21 Ngành Kế toán

Chào các bạn VPK gửi các bạn danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt 1 của khóa 21 ngày 16/3/2019 (xem file đính kèm). Lưu ý: - Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi nếu có sai sót. Sinh viên có mặt trước phòng thi 30 phút Mang theo thẻ SV hoặc CMND khi đi thi. VPK TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi tốt nghiệp đợt 1 Khóa 21

Thi tốt nghiệp đợt 1 Khóa 21

Xem chi tiết

Lịch thi HK1 Lần 2 (2018-2019)

VPK gửi lịch thi học kỳ 1 lần 2 ngành tài chính và kế toán.

Xem chi tiết

Lịch thi HK1 Lần 2 CNMLN1 và Anh Văn 1_K24

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch thi lần 2 môn Những NLCB của CNML1 và Anh văn 1 VPK TCKT

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8