căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa K22KT

VPK gửi thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019

Xem chi tiết

Lịch thi HK1 Lần 2 (2018-2019)

VPK gửi lịch thi học kỳ 1 lần 2 ngành tài chính và kế toán.

Xem chi tiết

Thông báo về tổ chức thi cải thiện đối với K24

Thông báo về tổ chức thi cải thiện đối với Khóa 24

Xem chi tiết

Lịch học GDTC2 Khóa 23

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch học giáo dục thể chất 2 của khóa 23 (xem file đính kèm) Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 19h00 ngày 11/12/2018 đến hết 24h00 ngày 13/12/2018. Địa chỉ đăng ký: online.vanlanguni.edu.vn hoặc từ cổng thông tin điện tử của Trường ĐH Văn Lang (chọn mục online: www.vanlanguni.edu.vn). VPK TCKT

Xem chi tiết

Lịch học GDTC1 Khóa 23

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch học giáo dục thể chất 1 của khóa 23 Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 19h00 ngày 11/12/2018 đến hết 24h00 ngày 13/12/2018. Địa chỉ đăng ký: online.vanlanguni.edu.vn hoặc từ cổng thông tin điện tử của Trường ĐH Văn Lang (chọn mục online: www.vanlanguni.edu.vn). VPK TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi HK1 Lần 2 CNMLN1 và Anh Văn 1_K24

Chào các bạn VPK gửi các bạn lịch thi lần 2 môn Những NLCB của CNML1 và Anh văn 1 VPK TCKT

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 2019

Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 2019 - Khóa 21

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20