căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

Thông báo đăng ký online Anh văn 1 khóa 25

Chào các bạn Thân gửi các bạn về thông báo đăng ký việc đăng ký anh văn 1 và kết quả kiểm tra anh văn (xem file đính kèm). Các bạn đọc kỹ thông báo về việc đăng ký Anh văn 1 và thực hiện đúng thời gian qui định. Các môn còn lại các bạn theo lớp hành chánh. Phòng Đào tạo Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa KTKT

Xem chi tiết

TKB HK1 KHÓA 25 TCNH NK 19-20

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25

Xem chi tiết

TKB HK1 KHÓA 25 Kế toán NK 19-20

Phòng đào tạo xin gửi thời khóa biểu khóa 25.

Xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành Kế toán NK 19-20

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

Xem chi tiết

TKB HK1 K22-K23-K24 Ngành TCNH NK 19-20

Chào các bạn Thân gửi các bạn thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (xem file đính kèm) Lưu ý: Đối với khóa 22,23 SV học ở 2 cơ sở. Phòng học Chữ C đầu tiên ( vd C209,C309...) SV học tại CS2. -Thời gian đăng ký học trả nợ từ ngày 26/8/2019 đến 03/9/2019. - Sinh viên chỉ được hủy học phần đăng ký học lại trước 19/9/2019. Sau thời gian này mọi trường hợp xin ...

Xem chi tiết

Lịch học Hè dự kiến Đợt 2 năm 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch học hè đợt 2 các môn chuyên ngành (xem file đính kèm). Lưu ý: Hiện vẫn còn rất nhiều môn đăng ký chưa đủ số lượng. Đề nghị SV nhanh chóng lên Phòng Đào tạo đăng ký và đóng tiền tại phòng kế toán tại CS3. Đến hết ngày 17/7/2019 Nếu vắng quá 20% số buổi qui định sẽ bị cấm thi Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi HK3 Lần 1,2 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi lại các bạn lịch thi lần 1 học hè các môn đợt 1 đã kế thúc (xem file đính kèm). Lưu ý: Đề nghị SV phải hoàn tất nợ học phí nếu không sẽ không được vào phòng thi. Cô Hoa

Xem chi tiết

Lịch học HK3 -Đợt 2 2018-2019

Chào các bạn Lịch học hè có 2 lịch học môn chuyên ngành và các môn đại cương. Lưu ý: SV đăng ký môn học phải xem thật kỹ lịch học tránh nhầm lẫn ngày bắt đầu học Cô Hoa

Xem chi tiết

Lịch thi Học Lại Lần 1 - HK Hè 2018-2019

Chào các bạn Thân gửi các bạn lịch thi lần 1 lớp học lại học kỳ hè năm học 2018-209 (xem file đính kèm). Lưu ý: Sv có mặt trước phòng thi 30 phút Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

Xem chi tiết

Lịch thi Học kỳ 3 Lần 1 (2018-2019)

Chào các bạn Thân gửi lại các bạn lịch thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2018-2019 (xem file đính kèm) có điều chỉnh ngày thi môn Những NLCB của CNMLN2 Đề nghị SV cập nhật lại lịch thi và đi đúng ca thi Lương Thị Tuyết Hoa Phụ trách học vụ Khoa TCKT

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20