căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị”

Theo kế hoạch học tập năm học 2013-2014; Nhà trường tổ chức cho sinh viên khóa 15 ngành Kiến trúc và khóa 16 các ngành đào tạo đến 4,5 năm đăng ký thi tốt nghiệp “Các môn lý luận chính trị” cuối khóa, như sau:

Xem chi tiết

Hướng dẫn cách học và cách đánh giá môn học Kế toán Mỹ

Tổng cộng trong khoá học sẽ có 4 bài tập nhóm với kiến thức trong mỗi bài tập nhóm là kiến thức tổng hợp của nhiều chương. Thông thườngcuối mỗi chương 4, 5, 9,10 sẽ có một bài tập nhóm để SV tổng hợp lại kiến thức. Đề bài của các nhóm là khác nhau, SV sẽ làm và nộp lại cho GV bằng file và bằng giấy theo đúng thời hạn đã quy định trên moodle. Mốc thời hạn được tính ...

Xem chi tiết

Hướng dẫn cách học và cách đánh giá môn học Nguyên lý kế toán

Đầu mỗi buổi học sẽ nêu ra những chủ đề cần thảo luận. Mỗi nhóm sẽ đươc giảng viên chọn ngẫu nhiên để giải quyết từng vấn đề đặt ra đầu mỗi buổi học. Sau khi 2 đến 3 nhóm trình bày và bổ sung thì GV tóm tắt nội dung và giải đáp thắc mắc cũng như những vấn đề còn chưa rõ đề tài đó. Cứ như vậy sẽ giải đáp các vấn đề đã đặt ra đầu buổi. Tiêu chí đánh giá cho phần thảo ...

Xem chi tiết

Kế hoạch học tập năm học 2013 - 2014

Ngày 09/9/2013 sinh viên khóa 16, 17, 18 bắt đầu vào năm học mới.

Xem chi tiết