căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

Thông báo SV khóa 22 được miễn Anh văn 1

Theo Quyết định số348/VL-ĐT, ngày 26/8/2016 của Trường Đại Học Văn Lang, nếu kết quả bài thi xếp lớp Anh Văn đầu vào của sinh viên khóa 22 có tổng điểm> 350 thì sinh viên có thể không cần phải học Anh Văn 1 (Anh Văn học kỳ 1), mà sinh viên có thể chuyển sang học Anh Văn 2 (Anh Văn học kỳ 2) ngay trong học kỳ 1 này. Điểm của bài thi xếp lớp Anh Văn đầu vào của những ...

Xem chi tiết

Thông báo khóa 22 nghỉ học Anh văn 1

Tuần đầu tiên (12/9/2016 đến 17/9/2016) Sinh viên khóa 22 khoa KTKT tạm thời nghỉ học Anh Văn 1

Xem chi tiết

Kế hoạch học tập năm học 2016 - 2017

Tuần sinh hoạt công dân bắt đầu từ ngày 29/08/2016.

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức học kỳ hè

Do phòng đào tạo tổ chức.

Xem chi tiết

Tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 2

Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo việc tổ chức cho sinh viên từ khóa 18 trở về trước thi lại tốt nghiệp (đợt 2)

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20