căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thuế

Những thay đổi đáng lưu ý về chính sách thuế 2015

Năm 2015 là năm rất nhiều văn bản pháp luật về thuế. Nếu như trước đây, chỉ cần tham khảo một thông tư 78/2014/TT_BTC về thuế TNDN thì 2015, các bạn phải chú ý thêm 119, 26, 96...gây khó khăn cho việc tập hơp. Vì vậy, Bộ Tài Chính ban hành các Văn Bản Hợp Nhất (VBHN), nhằm hợp nhất lại các điểm thay ...

Sổ tay thuế Việt Nam 2015

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/04/2015.

Download tại đây

Doanh nghiệp được lợi gì với Nghị định mới về thuế?

Doanh nghiệp cũng như người dân sẽ được hưởng những lợi ích gì với các quy định mới tại Nghị định 91/2014/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi cùng lúc 4 Nghị định về thuế?

Download tại đây

Trong tháng 3 này, nhiều chính sách mới về Lao động – tiền lương chính thức có hiệu lực

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của các năm từ trước 1995 tới 2012 tăng thêm từ 0,07 đến 0,25 so với quy định cũ, năm 2013 và 2014 hệ số tính không thay đổi.

Công văn 336/TCT- TNCN : Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

Theo công văn này, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt trong năm có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán và quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp, tổ chức, cá nhân không phát sinh ...

Download tại đây

Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Download tại đây

Thông tư 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành quản lý thuế...

Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.

Download tại đây

Thông tư 141/2013/TT-BTC: Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng và doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội; Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% khi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán, cho thuê hoặc cho thuê mua ...

Download tại đây

Tài liệu tổng hợp văn bản pháp luật (P2)

Tổng hợp văn bản pháp luật gồm: Công tác phí, chuẩn mực kế toán, đăng ký kinh doanh, đánh giá hàng tồn kho, đánh giá ngoại tệ, hóa đơn, kinh phí công đoàn, khấu hao, luật BH LĐ, luật kế toán, luật quản lý thuế, PP khấu hao thường xuyên và khấu hao định kỳ, thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNCN, thuế ...

Download tại đây

Tài liệu tổng hợp văn bản pháp luật (P1)

Tổng hợp văn bản pháp luật gồm: Công tác phí, chuẩn mực kế toán, đăng ký kinh doanh, đánh giá hàng tồn kho, đánh giá ngoại tệ, hóa đơn, kinh phí công đoàn, khấu hao, luật BH LĐ, luật kế toán, luật quản lý thuế, PP khấu hao thường xuyên và khấu hao định kỳ, thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNCN, thuế ...

Download tại đây
1 2