căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế toán - Kiểm toán

Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 22 tháng 08 năm 2013, Chính Phủ ban hành Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013.

Download tại đây

TT 45/2013/TT-BTC-25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, thông tư này gồm 18 trang.

Download tại đây

Thông tư 179/2012/TT - BTC

Thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành 24/10/2012 và có hiệu lực 10/12/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Download tại đây

Chuẩn mực Kế toán

Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Download tại đây

Sổ tay kiểm toán nội bộ

Tài liệu về kiểm toán nội bộ

Download tại đây
1 2