căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế toán - Kiểm toán

Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Download tại đây

Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về chế độ kế toán chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2015. Để tiện cho các bạn nắm bắt các nghiệp vụ và những thay đổi của thông tư. Các bạn vui lòng tải về "Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC"

Download tại đây

Cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ký ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Chế độ kế toán mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, thay thế cho chế độ kế toán cũ theo ...

Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản EBOOK 1.5 VACPA

Trong Ebook 1.5 đã được cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành từ ngày 01/05/2014 ngày 31/10/2014 đồng thời thay thế các văn bản đã hết hiệu lực trong Ebook 1.4.

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2015

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Download tại đây

Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản EBOOK 1.4 VACPA

Ebook 1.4 đã được cập nhật Các văn bản về VACPA, 9 chuẩn mực kiểm toán quốc tế (tiếng Anh) cập nhật 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành, cập nhật đến ngày 30/04/2014 đồng thời thay thế các văn bản đã hết hiệu lực trong Ebook 1.3.

Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản EBOOK 1.3 VACPA

"Công cụ tra cứu văn bản" được VACP xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật đang có hiệu lực trong lĩnh vực: A: Kế toán, B: Kiểm toán, C: Thuế, D; Chứng khoán, E: Chi phí, tài chính, F: Các quy định khác, G: Các tài liệu do VACPA ban ...

Luật Kế toán số 03/2003/QH11

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Download tại đây

Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 hướng dẫn việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế.

Ngày 27/8 vừa qua BHXH Việt Nam đã có Công văn 3334/BHXH - BT năm 2013 hướng dẫn việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, các đối tượng hoàn trả được quy định cụ thể trong Công văn, bao gồm: - Đối tượng tự nguyện tham gia hoặc được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó tham ...

Download tại đây

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 15 tháng 08 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Thu Nhập Cá Nhân.

Download tại đây
1 2