căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu

blockchain

Tọa đàm về "Trí tuệ nhân tạo, Blockchain, khỏi nghiệp công nghệ và Bài học kinh nghiệm"

ĐH Văn Lang có tổ chức tọa đàm “Những câu chuyện về Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, Khởi nghiệp công nghệ và các bài học kinh nghiệm dành cho sinh viên”. Thời gian: 14:00-17:00 ngày 01/11/2019 Địa điểm: Hội trường Trịnh Công sơn

Xem chi tiết
avatar lcci

Giới thiệu về chương trình hợp tác LCCI

Trường ĐH Văn Lang bắt đầu tiếp cận chương trình LCCI vào năm 2006 thông qua Trung tâm Brainbox Việt Nam. Trong giai đoạn đó, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt và hội nhập quốc tế sâu rộng, đã tạo ra những cơ hội việc làm rất tốt ở các công ty đa quốc gia, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi một lực lượng lao động có đủ năng lực và trình độ để đáp ứng những yêu cầu ...

Xem chi tiết