căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bài viết GVCH

kỷ yếu htqt m hiep bia  tr 670

Phương pháp dạy và học kế toán trong cuộc cách mạng 4.0

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho nền kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là một nhu cầu cấp thiết. Bài viết này tập trung trình bày những cơ hội và thách thức mà Việt Nam có thể đối mặt, đồng thời đánh giá tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành kế toán.Qua đó, tác giả đề ra các giải pháp để cải tiến phương pháp dạy và học ngành kế toán ...

Xem chi tiết
khung ly thuyet   trang bia

Xây dựng khung lý thuyết về mối quan hệ giữa hệ thống hoạch định nguồn lực DN, thực hành kế toán quản trị và hiệu quản DN

Xây dựng khung lý thuyết về mối quan hệ giữa hệ thống hoạch định nguồn lực DN, thực hành kế toán quản trị và hiệu quản DN

Xem chi tiết
mhq giua erp ktqt hqkd so 8 thang 5 trang bia 1

Mối quan hệ giữa hệ thống hoạch định nguồn nhân lực DN, thực hành kế toán quản trị và hiệu quả DN

Mối quan hệ giữa hệ thống hoạch định nguồn nhân lực DN, thực hành kế toán quản trị và hiệu quả DN

Xem chi tiết
bia thang 8 2019

Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận BCTC

Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận BCTC

Xem chi tiết
tvtkxd bia

Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP.HCM

Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP.HCM

Xem chi tiết

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP tại các DN Logistics TP.HCM

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP tại các DN Logistics TP.HCM

Xem chi tiết
cks bia

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp Du Lịch

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp Du Lịch

Xem chi tiết
tdcn hv bia1 100819

Tác động công nghệ, nguồn nhân lực đến tăng trưởng tại các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán Việt Nam

Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) trên mẫu dữ liệu bảng của 30 ngân hàng thương mại và 71 công ty chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010 − 2017, nghiên cứu phát hiện tác động chi phối của nguồn nhân lực chất lượng cao đến công nghệ chuyên sâu tại các ngân hàng thương mại trong mối quan hệ giữa công nghệ và tăng trưởng doanh nghiệp. Trong khi ...

Xem chi tiết
homepageimage vi vn

The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries: A Bayesian Model Averaging Approach

The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries: A Bayesian Model Averaging Approach

Xem chi tiết
ap dung ktqt 0

Applying the balanced scorecard in the performance management of Vietnamese universities

Applying the balanced scorecard in the performance management of Vietnamese universities

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9