căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bài viết GVCH

cs 290414

So sánh đặc điểm các cấu trúc thị trường trong kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô là một trong những môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của nhóm ngành kinh tế. Đây là một môn học rất quan trọng của sinh viên ngành kinh tế, nó trang bị những khái niệm cơ bản cũng như những quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường.Do đó, việc nắm vững kiến thức nền tảng này sẽ giúp sinh viên học các môn chuyên ...

Xem chi tiết
kienthucvakynang1

Kiến thức và kỹ năng

Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, đặc biệt đối với giáo dục đại học, việc nâng cao chất lượng đào tạo ngày càng được xã hội quan tâm và đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải thực hiện. Vì vậy, để đảm bảo các cơ sở đào tạo đại học phải quan tâm đến chất lượng đào tạo, đồng thời, để minh bạch các cam kết với người học, Bộ Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công ...

Xem chi tiết
timthumbca5ipqos (2)

Chương trình đào tạo đặc biệt của Khoa KTKT

Xuất phát từ thực tế tại Việt Nam về nhiệm vụ đào tạo sinh viên giữa các trường đại học và các doanh nghiệp là hầu như không có mối quan hệ ràng buộc để đảm bảo khi một sinh viên ra trường vừa được trang bị kiến thức lý thuyết cơ bản từ các trường đại học, vừa có kỹ năng làm việc thực tế khi được thực tập tại các doanh nghiệp. Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại ...

Xem chi tiết
130312 toan cau hoa

Lợi thế tương đối và vốn con người trong bối cảnh toàn cầu hóa

Bài viết mô tả lợi thế tương đối được sử dụng để phân công lao động quốc tế trong toàn cầu hóa về kinh tế hiện nay. Mục đích của sự mô tả là đánh giá tầm quan trọng của việc tích lũy vốn con người ở các nước đang phát triển trong bối cảnh toàn cầu như thế. Trên cơ sở đó, bài viết cho rằng ở các nước đang phát triển, tích lũy nhiều vốn con người ngày càng kém quan ...

Xem chi tiết
baivietngan

Từ thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi

Trong những năm 1970, lý thuyết thị trường hiệu quả đã vươn tới đỉnh cao của mình và được xem như là tư tưởng có ảnh hưởng chi phối đến giới học thuật. Vào thời điểm đó, sự xuất hiện lần đầu tiên của thuyết kỳ vọng hợp lý đã mở ra cuộc cách mạng trong các học thuyết kinh tế và đã trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ vào ý tưởng cho rằng giá cả các loại tài sản mang ...

Xem chi tiết
75

Tài khoản điều chỉnh

Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán là công cụ để thu thập những thông tin cần thiết từ các số liệu trên chứng từ kế toán và xử lý chúng để lập các BCTC nhằm cung cấp những thông tin kế toán theo nhu cầu của người sử dụng. Cách sử dụng tài khoản trong kế toán như thế nào đều có các nguyên tắc cụ thể. Bài viết này sẽ giới thiệu về các nguyên tắc chung của tài khoản ...

Xem chi tiết
qt bv avatar

Quản trị sự thay đổi trong tổ chức

Thế kỷ 21 là thời đại của sự thay đổi, việc bùng nổ công nghệ thông tin và viễn thông, môi trường hoạt động thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh mỗi ngày một gia tăng buộc các nhà quản trị phải hướng đến sự thay đổi. Bất kỳ một tổ chức nào cũng mong muốn sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp ra thị trường được chấp nhận và có khả năng cạnh tranh cao với các sản phẩm cùng ...

Xem chi tiết
logokhoa

So sánh TT 203/2009/TT-BTC và TT45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định đã ra đời thay thế cho Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 và có nhiều điểm mới cũng như nhiều điểm ...

Xem chi tiết
anhdaidien

Chuẩn mực Kế toán quốc tế về nông nghiệp...

Tháng 12/2000, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành chuẩn mực kế toán số 41 – Nông nghiệp, chuẩn mực này chính thức được áp dụng vào tháng 1/2003. Đây là một chuẩn mực kế toán mới và chưa có chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng, mặc dù nước ta là một nước nông nghiệp. Trong bài báo này chúng ta sẽ tìm hiểu tóm tắt về chuẩn mực kế toán quốc tế về nông ...

Xem chi tiết
sodok phuong

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

Bên cạnh việc xác định cấu trúc vốn tối ưu, quản lý vốn luân chuyển là một vấn đề rất được quan tâm trong tài chính doanh nghiệp vì nó có mối liên hệ mật thiết với khả năng sinh lợi, rủi ro và giá trị công ty. Quản trị vốn lưu động là quản trị các tài sản ngắn hạn chủ yếu của công ty, bao gồm các khoản mục phải thu khách hàng, hàng tồn kho và tiền mặt. Các nghiên cứu ...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9