căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bài viết GVCH

kimphuong 1 090318

Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức bằng kĩ thuật hồi quy Fama - MacBeth: Bằng chứng chực nghiệm tại Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty phi tài chính niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015 bằng kỹ thuật hồi quy Fama - MacBeth.

Xem chi tiết
hv doluongkhanangkietque 1 090318

Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường CK

Nghiên cứu sử dụng mô hình Binary Logistic Regression để đo lường khả năng xảy ra kiệt quệ tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam qua bộ dữ liệu bảng với 606 doanh nghiệp trong giai đoạn 2010-2015.

Xem chi tiết
tacdongruirotd 1 060118

Tác động của rủi ro tín dụng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam được tín hành tại 24 NHTM trong giai đoạn 2008-2016, bằng phương pháp GMM sai phân (Difference GMM - DGMM) của Arellano & Bond (1991).

Xem chi tiết
chonnganhktkt 1 060118

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học ngành kế toán ở Việt Nam

Mục tiêu của bài viết này là xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành kế toán của sinh viên thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng với mẫu 580 quan sát được thu thập từ sinh viên của bốn trường đại học và cựu sinh viên các trường.

Xem chi tiết
mbd tacdongcongnghe a 210917

Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các NHTM

Nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của đầu tư công nghệ tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Xem chi tiết
lenhuhoa bia

Đặc điểm của thành viên HĐQT nữ tác động đến hiệu quả hoạt động DN

Trong những năm gần đây, có sự gia tăng đáng kể số lượng thành viên hội đồng quản trị là nữ giới tại các doanh nghiệp trên thế giới, và thành công của họ ngày càng nhiều.

Xem chi tiết
research 2

Effects of Corruption on Economic Growth - Empirical Study of Asia Countries

The paper is to analyze the impact of corruption on economic growth by using data of 19 Asian countries in the period of 2004-2015 with DGMM data processing techniques and quantile regression. The study results show the corruption is a hindrance to economic growth of those Asian countries. In addition, economic growth is impacted by different levels of the corruption ...

Xem chi tiết
index

The Relationship between Foreign Direct Investment, Trade and Economic Growth in Vietnam

Trade balance improvement and Foreign Direct Investment (FDI) encouragement to promote economic growth are the most crucial issues which the Vietnam government has paid much attention. The empirical analysis of relationships between FDI, trade and economic growth of Vietnam should be firstly done. Time-series data from 1990 to 2015 in Vietnam, and Vector Error ...

Xem chi tiết
ijaems.com

Determinants of Corporate Disclosure in Financial Statements: Evidence from Vietnamese Listed Firms

Using data of listed firms on Hochiminh Stock Exchange, the study examines determinants of corporate disclosure in financial statements. In line with the literature, the findingsshow that firm size, the use of financial leverage and the presence of supervision board have a positive influence on corporate disclosure. Furthermore, auditing firm (whether a Big4 or not) ...

Xem chi tiết
ppcanban bia 300617

Phương pháp thẻ điểm cân bằng trong Quản trị doanh nghiệp

Thẻ điểm cân bằng là một trong những phương pháp quản trị hiện đại và là công cụ được vận dụng nhiều trong các tổ chức khi xây dựng chiến lược hoạt động trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9