căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bài viết GVCH

img 20181217 0004 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn tường ĐH Văn Lang của SV năm nhất

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn tường ĐH Văn Lang của SV năm nhất

Xem chi tiết
quynh ph 1 110718

Ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các DN tại VN giai đoạn 2008-2016

Với mục tiêu kiểm định ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam giai đoạn 2008-2016.

Xem chi tiết
bd diep moiquanhelamphat 1 110718

Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Nghiên cứu giai đoạn 2001-2017

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Xem chi tiết
cd bv phantichdatieuchi 1 110718

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí phục vụ cho ra quyết định

Phương pháp phân tích đa tiêu chí (AHP - Analytic Hierarchy Proccess) là một trong những phương pháp phân tích định lượng hữu hiệu, phục vụ cho việc ra quyết định trong quản trị hiện tại.

Xem chi tiết
bv homestay 1 110718

Vận dụng mô hình Binary Logistics để đo lường xác suất khách du lịch chọn dịch vụ homestay tại Đà Lạt

Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ homestay ở Đà Lạt, từ đó đo lường xác suất du khách chọn dịch vụ này tại đây.

Xem chi tiết
bia phung phuoc 040518

Tác động của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến lợi ích công tác kế toán của các doanh nghiệp

Mục tiêu của bài viết này, nhằm xác định và đo lường các nhân tố thuộc hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (EFP)

Xem chi tiết
bv tv vu 1 190618

Measuring the probability to choose Accounting as a major in VietNam

The objective of this paper is to investigate the influential factors affecting university and college students' decision to choose Accounting as a major.

Xem chi tiết
bia phung phuoc 040518

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên

Khi nhu cầu kiểm toán ngày càng cao, càng nhiều doanh nghiệp kiểm toán ra đời thì chất lượng kiểm toán ngày càng được quan tâm, Một trong những yếu tố góp phần quan trọng tạo nên chất lượng kiểm toán, là thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên.

Xem chi tiết
bsc perspectives

Đo lường khả năng doanh nghiệp lựa chọn áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng

Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo và mô hình hồi quy nhị phân (BLR) để xử lý 250 mẫu được thu thập tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, qua đó, xác định, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố có tác động đến quyết định chọn áp dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSC) phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, đồng ...

Xem chi tiết
hv 1 180318

Tác động của đòn bẩy tài chính, quy mô đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Bài viết sử dụng hồi quy có trọng số GLS để đo lường mức độ tác động của đòn bẩy tài chính, quy mô đến khả năng sinh lời của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam qua bộ dữ liệu bảng với 574 doanh nghiệp trong 6 năm (2010-2015).

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9