căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bài viết GVCH và SV

bia thang 8 2019

Xây dưng Bộ máy kế toán quản trị SME

Xây dưng Bộ máy kế toán quản trị SME

Xem chi tiết
bia thang 8 2019

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của DN tại Tp.HCM

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của DN tại Tp.HCM

Xem chi tiết
cks bia

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên Tài chính Kế toán

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên Tài chính Kế toán

Xem chi tiết
bia thang 7 2019 01

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Chứ ký số

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Chứ ký số

Xem chi tiết
dap ung tuyen dung kt

Đánh giá mức độ đáp ứng của Sinh viên ngành tài chính, kế toán Trương ĐH Văn Lang Đối yêu cầu nhà tuyển dụng

Đánh giá mức độ đáp ứng của Sinh viên ngành tài chính, kế toán Trương ĐH Văn Lang Đối yêu cầu nhà tuyển dụng

Xem chi tiết
bia tctc ki 1 thang 8.2018

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA THỰC PHẨM SẠCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Bài viết xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thực phẩm sạch của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh từ đó đo lường xác suất của người tiêu dùng khi quyết định chọn mua. Nghiên cứu cho thấy, quyết định chọn mua thực phẩm sạch của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh vẫn còn rất thấp vì sự hoài nghi về thực phẩm trên thị trường cũng như sự hiểu biết ...

Xem chi tiết
img 20181205 0001

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua phần mềm kế toán Misa của Khách hàng tại khu vực Tp.HCM

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua phần mềm kế toán Misa của Khách hàng tại khu vực Tp.HCM

Xem chi tiết