căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch đào tạo

9 nguyen tac vlu

9 Nguyên tắc Văn hóa Văn Lang

9 Nguyên tắc Văn hóa Văn Lang

Xem chi tiết
timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 17 năm học 2014 - 2015

Do đặc thù của chương trình đào tạo của khoa Kế toán - Kiểm toán là giúp sinh viên thực tập ngay tại trường trên mô hình DN thực tế thu nhỏ, do đó sinh viên học và thực tập Mô phỏng Kế toán tại phòng mô phỏng, không bắt buộc đi thực tập tại đơn vị thực tế.

Xem chi tiết
timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 18 năm học 2014 - 2015

Để chuẩn bị cho học kỳ hè, sinh viên còn nợ môn, muốn học trả nợ trong học kỳ hè, yêu cầu đăng ký tên tại VPK để Khoa lập kế hoạch.

Xem chi tiết
timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 19 năm học 2014 - 2015

Gồm 26 tuần, trong đó có 3 tuần nghỉ Tết ÂL, còn lại 22, chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 11 tuần.

Xem chi tiết
timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 20 năm học 2014 - 2015

Gồm 26 tuần, trong đó có 3 tuần nghỉ Tết ÂL, còn lại 22 tuần, chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 11 tuần.

Xem chi tiết