căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu

logokhoa

Giới thiệu bộ môn Nguyên lý kế toán và kiểm toán

Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán và kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán Quốc tế (Kế toán Mỹ) và kiểm toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là những môn học cơ sở ngành rất quan trọng làm nền tảng kiến thức vững vàng để sinh viên tiếp tục học vào các môn chuyên ngành sau này. Chính vì vậy mà công tác ...

Xem chi tiết