căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Cao học ngành kế toán

images

Đề cương chi tiết các HP đào tạo cao học ngành kế toán năm 2022

Đề cương chi tiết các HP đào tạo cao học ngành kế toán năm 2022

Xem chi tiết
images (3)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KẾ TOÁN 2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kế toán định hướng ứng dụng giúp người học nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Kế toán; có năng lực tham gia ...

Xem chi tiết