căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Chuẩn đầu ra

logo ktkt vlu

Chuẩn đầu ra ngành kế toán NH 2020-2021

Chuẩn đầu ra ngành kế toán NH 2020-2021

Xem chi tiết
van lang k25

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 25

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 25

Xem chi tiết
van lang k24

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 24

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 24

Xem chi tiết
van lang k23

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 23

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 23

Xem chi tiết
lcci2014 3

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 22

Kế toán tài chính, Kế toán thuế, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí ở mức độ chuyên sâu; Nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến ngành kế toán như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán và các văn bản dưới luật có liên quan đến ngành kế toán.

Xem chi tiết
chaok21img 04011

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 21

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam

Xem chi tiết
timthumb

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 20

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế,Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam

Xem chi tiết
timthumb

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 19

Có thể làm việc ở các vị trí như kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế,trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ vừa và nhỏ trên toàn quốc.

Xem chi tiết
logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán (áp dụng cho khóa 18)

Chương trình đào tạo của ngành kế toán được thiết kế dựa trên việc tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Anh Quốc và các Hiệp hội nghề nghiệp chuyên nghiệp như LCCI, CPA, ACCA… và các tổ chức đánh giá kỹ năng Anh ngữ chuyên nghiệp như TOEIC.

Xem chi tiết
logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 17

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế,Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam;

Xem chi tiết
1 2