căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bộ môn Kiểm toán

logokhoa

Giới thiệu bộ môn Kiểm toán

Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kiểm toán 1 và 2 cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là môn học chuyên ngành quan trọng nhằm giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nghề Kiểm toán. Kiểm toán là nghề đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ, và đạo đức nghề nghiệp rất cao, do đó Bộ môn rất ý thức trong ...

Xem chi tiết