căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bộ môn Kế toán tài chính

logokhoa

Giới thiệu bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán

Bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kế toán tài chính, Hệ thống thông tin kế toán, Excel kế toán, Phần mềm kế toán, Mô phỏng kế toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Công tác nghiên cứu khoa học được Bộ môn chú trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của giảng viên, ...

Xem chi tiết