căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Bộ môn Kế toán quản trị

logokhoa

Giới thiệu Bộ môn Kế toán quản trị

Bộ môn Kế toán quản trị thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các môn học: Kế toán quản trị; Kế toán chi phí; Phân tích báo cáo tài chính cho sinh viên khối ngành kinh tế. đây là những môn học chuyên ngành sâu, có tính phức tạp và kiến thức tổng hợp của nhiều môn học khác. Do đó đòi hỏi những người phụ trách giải dạy phải có kinh nghiệm và có chuyên ...

Xem chi tiết