căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Ngành Kế toán

logo ktkt vlu

Danh mục Đề cương Chi tiết NH 2020-2021

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NH 2020-2021

Xem chi tiết
daihocvanlang

Bản đặc tả chương trình cử nhân kế toán NH 2020-2021

Bản đặc tả chương trình cử nhân kế toán NH 2020-2021

Xem chi tiết
logo ktkt vlu

Đề cương chi tiết các học phần ngành Kế toán-Khoá 25

Đề cương chi tiết học phần ngành Kế toán_Khoá 25

Xem chi tiết
cay chuong trinh dao tao3 1

Cây chương trình đào tạo

Sơ đồ cốt lõi và sơ đồ cây chương trình đào tạo.

Xem chi tiết
dt1

Chương trình đào tạo

Ngành kế toán đào tạo Cử nhân kinh tế có hiểu biết về chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý chí, có khả năng tự học và sáng tạo, có năng lực về chuyên môn, nắm vững những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, có những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính kế toán, phân tích kinh doanh; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin ...

Xem chi tiết