căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giới thiệu

logokhoa

Giới thiệu Bộ phận Công Tác Sinh Viên (CTSV)

Theo cơ cấu tổ chức của trường ĐH Văn Lang thì ngoài Bộ phận CTSV chung thuộc Phòng Đào tạo thì mỗi Khoa được tổ chức riêng Bộ phận CTSV của Khoa mình. Bộ phận CTSV của khoa KTKT chịu sự quản lý trực tiếp của Ban chủ nhiệm khoa và thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

Xem chi tiết