căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Điểm rèn luyện

logokhoa

Quy định về điểm rèn luyện

Ngày nay, ngoài tiêu chí về trình độ chuyên môn, nhiều nhà tuyển dụng đánh giá rất cao các ứng viên từng là cán bộ Đoàn – Hội hoặc có thành tích rèn luyện tốt. Việc tham gia các hoạt động phong trào giúp cho sinh viên hoàn thiện hơn các kỹ năng mềm và tự tin khi bắt đầu với công việc mới.

Xem chi tiết