căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

kyyeuhoithao   n quyên bia

Tác động của công nghiệp 4.0 đến nhân lực ngành Kế toán

Bài báo này đánh giá, phân tích sự tác động của khoa học - kỹ thuật đến xu hướng dịch chuyển các nguồn lực kế toán trong thời kỳ “Công nghiệp 4.0”. Nghiên cứu thực hiện trên nguồn nhân lực đã được đào tạo ở hầu hết các bậc như trung cấp, cao đẳng và đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nghiên cứu cũng nêu ra một số khó khăn, vấn đề và hướng giải quyết đối với ...

Xem chi tiết
moodle system bia so 34

Ứng dụng hệ thống Moodle trong giảng dạy Đại học ở Việt Nam

Mục tiêu của bài viết là phân tích thực trạng của việc ứng dụng hệ thống Moodle trong phương pháp giảng dạy E-learning tại các trường đại học (ĐH) trên thế giới cũng như ở Việt Nam, qua đó làm rõ những lợi ích của hệ thống Moodle đóng góp cho giáo dục, tần suất sử dụng hệ thống Moodle của giảng viên, sinh viên thông qua việc tổng hợp một số các nghiên cứu trước có ...

Xem chi tiết
kiem toan dieu tra bia

Phân tích lợi ích từ ứng dụng ERP cho các trường Đại học

Hệ thống ERP ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động cho các trường đại học. Với kỳ vọng cải thiện được quy trình quản lý, việc triển khai ERP đang là vấn đề được phần lớn các trường đại học Việt Nam quan tâm. Bài viết sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc tìm ra giải pháp quản lý thích hợp cho các trường đại học ...

Xem chi tiết
kiem toan dieu tra bia

Kiểm toán điều tra một loại hình kiểm toán mới

Kiểm toán điều tra một loại hình kiểm toán mới

Xem chi tiết
kỷ yếu htqt m hiep bia  tr 670

Đề thi mở cho các môn học ở trường Đại học, một xu hướng hiện nay

Trong thời đại bùng nổ công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học cấp thiết thay đổi phương pháp giảng dạy cũng như phương pháp đánh giá để phù hợp tình hình thực tế. Bài tham luận này giới thiệu khái niệm cũng như ưu nhược điểm của một hình thức đánh giá được cho là mới; hình thức thi đề mở. Hình thức thi đề mở mang lại tâm lý vững hơn cho sinh viên và ...

Xem chi tiết
kỷ yếu htqt m hiep bia  tr 670

Phương pháp dạy và học kế toán trong cuộc cách mạng 4.0

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho nền kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là một nhu cầu cấp thiết. Bài viết này tập trung trình bày những cơ hội và thách thức mà Việt Nam có thể đối mặt, đồng thời đánh giá tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành kế toán.Qua đó, tác giả đề ra các giải pháp để cải tiến phương pháp dạy và học ngành kế toán ...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20