căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

zcore bia

Đánh giá hiệu quả sử dụng chỉ số Z-Score trong việc nhận diện khả năng gian lận trên báo cáo tài chính

Đánh giá hiệu quả sử dụng chỉ số Z-Score trong việc nhận diện khả năng gian lận trên báo cáo tài chính

Xem chi tiết
tan bia

Các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân khi chấp nhận dịch vụ Mobile banking tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân khi chấp nhận dịch vụ Mobile banking tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
ky yeu hoi thao 7.2020 bia quyen

Đào tạo cử nhân kế toán thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Văn Lang

Đào tạo cử nhân kế toán thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Văn Lang

Xem chi tiết
khanh bia ky 2 t6  2020

Tác động của môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp logistics TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) là “chìa khoá”quan trọng để tồn tại và cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu xác định mức độ tác động của các nhân tố thuộc môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế ...

Xem chi tiết
như hoa   kỷ yếu huflit 06.2020 bia

Xu hướng tuyển dụng trong ngành kế toán hiện nay

Xu hướng tuyển dụng trong ngành kế toán hiện nay

Xem chi tiết
thu huyền   kỷ yếu huflit 06.2020 bia

Cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của của nhân kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

Cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của của nhân kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20