căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

mbd tacdongcongnghe a 210917

Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các NHTM

Nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của đầu tư công nghệ tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Xem chi tiết
lenhuhoa bia

Đặc điểm của thành viên HĐQT nữ tác động đến hiệu quả hoạt động DN

Trong những năm gần đây, có sự gia tăng đáng kể số lượng thành viên hội đồng quản trị là nữ giới tại các doanh nghiệp trên thế giới, và thành công của họ ngày càng nhiều.

Xem chi tiết
research 2

Effects of Corruption on Economic Growth - Empirical Study of Asia Countries

The paper is to analyze the impact of corruption on economic growth by using data of 19 Asian countries in the period of 2004-2015 with DGMM data processing techniques and quantile regression. The study results show the corruption is a hindrance to economic growth of those Asian countries. In addition, economic growth is impacted by different levels of the corruption ...

Xem chi tiết
index

The Relationship between Foreign Direct Investment, Trade and Economic Growth in Vietnam

Trade balance improvement and Foreign Direct Investment (FDI) encouragement to promote economic growth are the most crucial issues which the Vietnam government has paid much attention. The empirical analysis of relationships between FDI, trade and economic growth of Vietnam should be firstly done. Time-series data from 1990 to 2015 in Vietnam, and Vector Error ...

Xem chi tiết
ijaems.com

Determinants of Corporate Disclosure in Financial Statements: Evidence from Vietnamese Listed Firms

Using data of listed firms on Hochiminh Stock Exchange, the study examines determinants of corporate disclosure in financial statements. In line with the literature, the findingsshow that firm size, the use of financial leverage and the presence of supervision board have a positive influence on corporate disclosure. Furthermore, auditing firm (whether a Big4 or not) ...

Xem chi tiết
ppcanban bia 300617

Phương pháp thẻ điểm cân bằng trong Quản trị doanh nghiệp

Thẻ điểm cân bằng là một trong những phương pháp quản trị hiện đại và là công cụ được vận dụng nhiều trong các tổ chức khi xây dựng chiến lược hoạt động trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21