căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

img 20181205 0001

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua phần mềm kế toán Misa của Khách hàng tại khu vực Tp.HCM

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua phần mềm kế toán Misa của Khách hàng tại khu vực Tp.HCM

Xem chi tiết
quynh ph 1 110718

Ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các DN tại VN giai đoạn 2008-2016

Với mục tiêu kiểm định ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam giai đoạn 2008-2016.

Xem chi tiết
bd diep moiquanhelamphat 1 110718

Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Nghiên cứu giai đoạn 2001-2017

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Xem chi tiết
cd bv phantichdatieuchi 1 110718

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí phục vụ cho ra quyết định

Phương pháp phân tích đa tiêu chí (AHP - Analytic Hierarchy Proccess) là một trong những phương pháp phân tích định lượng hữu hiệu, phục vụ cho việc ra quyết định trong quản trị hiện tại.

Xem chi tiết
bv homestay 1 110718

Vận dụng mô hình Binary Logistics để đo lường xác suất khách du lịch chọn dịch vụ homestay tại Đà Lạt

Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ homestay ở Đà Lạt, từ đó đo lường xác suất du khách chọn dịch vụ này tại đây.

Xem chi tiết
bia phung phuoc 040518

Tác động của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến lợi ích công tác kế toán của các doanh nghiệp

Mục tiêu của bài viết này, nhằm xác định và đo lường các nhân tố thuộc hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (EFP)

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20